top of page

Keurmerk

SKG-IKOB

De kozijnen van Innova Geveltechniek b.v. worden gemaakt met het keurmerk van SKG-IKOB.

SKG-IKOB is dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector, groot genoeg om toonaangevend te innoveren, klein genoeg om persoonlijk klantcontact en oprecht interesse in klanten te handhaven. Zij werken voor producenten, leveranciers, uitvoerders en dienstverleners in de bouw en de gebouwde omgeving.

 

Met het certificaat van SKG-IKOB kunnen wij ons onderscheiden als producent en voldoen onze kozijnen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de gevelelementen worden periodiek gecontroleerd, de prestatie van de gevelelementen in zijn toepassing is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd

Onze certificatien kunt u hier openen / downloaden.

VMRG-keurmerk

Tevens zijn wij lid van de VMRG. De VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche) heeft al jaren zeer bijzondere aandacht voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering. Alle leden van de VMRG zijn in het bezit van het VMRG-keurmerk. Deze bedrijven leveren gegarandeerd kwaliteit. Hierop worden wij gecontroleerd door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB.

Een goedgekeurd bedrijf is herkenbaar aan het VMRG-keurmerk logo. Het VMRG-keurmerk geeft aan dat u met deskundigheid te maken heeft op het gebied van de metalen gevelbouw. Wij leveren kwaliteit en zijn in staat om te voldoen aan alle wettelijke en bovenwettelijke geldende normen en voorschriften, die beschreven staan in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen.

vmrg_keurmerk_kleur.jpg

KOMO-keurmerk

KOMO is dé specialist in objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Staat het KOMO-keurmerk ergens op? Dan wordt voldaan aan alle markt- én overheids­eisen. De klant koopt de kwaliteit die is beloofd: aantoonbaar de beste.

Daarom hebben de kozijnen van Innova Geveltechniek b.v. ook het KOMO keurmerk.

KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en opgericht in 1962. Doel: de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen BeoordelingsRichtLijn (BRL). 

U kunt ons certificaat hier vinden op de site van KOMO.

KOMO logo.jpg
bottom of page